एरिज़ोना

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
197114 - 0 - 13 - 1 - 0वूवूवूडीली38191922
297023 - 0 - 14 - 0 - 1लीवूवूवूवू311 12021
396034 - 0 - 12 - 0 - 2वूवूलीवूली30171318
4102352 - 1 - 20 - 2 - 3वूलीलीलीली2027-79
582241 - 1 - 11 - 1 - 3वूलीडीलीडी1725-88
692161 - 1 - 21 - 0 - 4लीलीलीवूवू1335-227
781161 - 1 - 30 - 0 - 3लीडीवूलीली1429-154

डीएमवी

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
11 18215 - 1 - 03 - 1 - 1डीवूवूलीवू31161526
21 17222 - 2 - 15 - 0 - 1वूलीवूडीवू29151423
31 16323 - 1 - 23 - 2 - 0लीडीवूडीली24131 121
41 16233 - 1 - 23 - 1 - 1वूलीलीडीवू2418620
51 16143 - 1 - 23 - 0 - 2वूलीलीवूडी2617919
61 15333 - 1 - 12 - 2 - 2लीडीवूवूवू2115618
71 15242 - 1 - 23 - 1 - 2वूवूलीडीडी2516917
81 15154 - 0 - 11 - 1 - 4लीवूवूवूडी1620-416
9103342 - 1 - 21 - 2 - 2वूलीवूवूली1814412
101 13262 - 1 - 31 - 1 - 3वूडीलीलीली282801 1
1 1103072 - 0 - 21 - 0 - 5लीलीवूलीली1929-109
121 11191 - 1 - 40 - 0 - 5लीलीवूलीडी750-434
1380080 - 0 - 40 - 0 - 4लीलीलीलीली421-170

फ्लोरिडा - सेंट्रल

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
196303 - 1 - 03 - 2 - 0वूडीडीवूडी2581721
297023 - 0 - 14 - 0 - 1वूवूलीवूवू261 11521
394233 - 0 - 21 - 2 - 1वूवूडीलीवू171 1614
483323 - 3 - 20 - 0 - 0लीवूडीवूली128412
593241 - 1 - 22 - 1 - 2वूलीलीलीली201911 1
692162 - 0 - 00 - 1 - 6लीलीडीलीवू1433-197
781250 - 2 - 11 - 0 - 4लीडीलीलीडी1223-1 15
871151 - 0 - 30 - 1 - 2लीलीडीलीवू1 124-134

फ़्लोरिडा - दक्षिण

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1129216 - 2 - 03 - 0 - 1वूवूवूवूवू43133029
2129035 - 0 - 14 - 0 - 2लीलीवूवूली38152327
3128135 - 0 - 13 - 1 - 2लीवूलीलीवू43222125
4107124 - 1 - 13 - 0 - 1वूलीवूवूडी35221322
51 16144 - 0 - 22 - 1 - 2वूवूवूलीवू34241019
61 16051 - 0 - 35 - 0 - 2वूलीलीलीवू2218418
71 16054 - 0 - 22 - 0 - 3वूवूलीलीवू2120118
81 15155 - 1 - 40 - 0 - 1डीवूवूलीली1817116
995043 - 0 - 02 - 0 - 4वूवूलीलीली1922-315
10124263 - 0 - 21 - 2 - 4लीडीवूवूली3834414
1 1103071 - 0 - 32 - 0 - 4लीलीवूलीली1622-69
121 11190 - 0 - 21 - 1 - 7लीवूलीलीली2357-344
1391081 - 0 - 60 - 0 - 2लीलीलीवूली947-383
1490180 - 1 - 10 - 0 - 7लीलीलीलीली733-261

फ़्लोरिडा - वेस्ट

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
196121 - 0 - 25 - 1 - 0वूलीवूडीली20101019
295222 - 2 - 13 - 0 - 1लीवूवूवूली151 1417
394231 - 1 - 33 - 1 - 0लीलीवूवूडी1916314
494233 - 1 - 11 - 1 - 2वूलीडीवूली1718-114
593331 - 2 - 22 - 1 - 1डीवूलीलीडी1718-112
693240 - 2 - 23 - 0 - 2डीवूलीडीवू81 1-31 1
792161 - 0 - 41 - 1 - 2डीलीलीवूली1622-67
891351 - 0 - 30 - 3 - 2डीलीवूडीली713-66

जॉर्जिया

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
11 19113 - 0 - 16 - 1 - 0वूलीवूवूवू27151228
21 18307 - 3 - 01 - 0 - 0डीवूवूवूडी291 11827
31 17134 - 1 - 03 - 0 - 3वूलीडीवूवू41162522
41 16232 - 1 - 24 - 1 - 1डीवूलीवूडी2216620
51 16234 - 0 - 12 - 2 - 2वूवूडीडीवू32181419
61 15243 - 0 - 22 - 2 - 2लीवूलीवूवू2030-1017
71 15152 - 1 - 33 - 0 - 2लीलीवूवूली28181016
81 13263 - 0 - 20 - 2 - 4वूलीलीडीली1733-161 1
91 13172 - 1 - 21 - 0 - 5वूलीलीलीली1625-910
101 13172 - 1 - 21 - 0 - 5लीवूवूलीली1322-910
1 11 12092 - 0 - 30 - 0 - 6लीवूलीलीली1539-245
121 110101 - 0 - 50 - 0 - 5लीलीलीलीली1330-172

केवाई - टीएन

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1108114 - 0 - 14 - 1 - 0वूलीवूवूडी5384525
2106133 - 1 - 13 - 0 - 2डीवूवूलीली3124719
376013 - 0 - 03 - 0 - 1वूलीवूवूवू3372618
485125 - 0 - 00 - 1 - 2डीवूवूलीवू40202016
595044 - 0 - 11 - 0 - 3वूवूवूवूवू30201015
6103252 - 1 - 21 - 1 - 3लीलीडीवूली1723-61 1
761321 - 2 - 00 - 1 - 2वूडीलीलीडी810-26
880080 - 0 - 40 - 0 - 4लीलीलीलीली375-720
980080 - 0 - 30 - 0 - 5लीलीलीलीली937-28-1

मध्य अटलांटिक

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1109015 - 0 - 04 - 0 - 1लीवूवूवूवू3973227
2107213 - 1 - 14 - 1 - 0डीवूवूवूडी34161823
3106044 - 0 - 12 - 0 - 3वूवूलीलीवू24121218
4105144 - 0 - 11 - 1 - 3वूवूलीवूडी2214816
5104242 - 1 - 22 - 1 - 2डीवूलीडीली1814414
6104241 - 2 - 23 - 0 - 2लीलीवूडीवू1719-214
7104151 - 0 - 43 - 1 - 1लीलीवूवूवू2123-212
8104062 - 0 - 32 - 0 - 3वूलीवूलीली1825-712
9101181 - 0 - 40 - 1 - 4वूलीलीलीली736-294
10101180 - 1 - 41 - 0 - 4लीलीलीलीली337-344

मध्य पश्चिम मध्य - उत्तर

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
165103 - 0 - 02 - 1 - 0वूवूवूडीवू2291316
275112 - 1 - 03 - 0 - 1वूवूवूडीवू104616
394323 - 2 - 01 - 1 - 2लीडीवूलीवू2318515
483320 - 1 - 23 - 2 - 0लीवूलीडीडी136712
574123 - 1 - 01 - 0 - 2वूलीवूवूली137612
663032 - 0 - 11 - 0 - 2लीवूलीवूवू101008
782062 - 0 - 20 - 0 - 4लीलीलीवूली1526-1 16
881251 - 0 - 30 - 2 - 2डीलीलीवूली1016-65
990360 - 2 - 30 - 1 - 3डीडीलीलीडी929-203

मध्य पश्चिम मध्य - दक्षिण

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
198104 - 1 - 04 - 0 - 0डीवूवूवूवू4163525
297023 - 0 - 24 - 0 - 0वूवूवूवूवू35102521
395221 - 1 - 24 - 1 - 0डीवूडीवूवू2325-217
463212 - 0 - 11 - 2 - 0डीलीडीवूवू131301 1
582152 - 0 - 20 - 1 - 3लीलीलीलीवू1619-37
682151 - 1 - 21 - 0 - 3लीवूवूडीली929-207
781161 - 0 - 30 - 1 - 3वूलीलीलीली324-213
890270 - 2 - 20 - 0 - 5लीलीलीलीली721-140

मिडवेस्ट ईस्ट

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
186203 - 1 - 03 - 1 - 0डीवूवूवूडी2181320
296034 - 0 - 12 - 0 - 2वूवूवूवूवू221 11 118
394233 - 1 - 11 - 1 - 2डीवूवूवूली1818014
494141 - 0 - 13 - 1 - 3लीलीलीवूली1315-213
574032 - 0 - 02 - 0 - 3लीवूवूलीवू1514112
693242 - 1 - 21 - 1 - 2वूलीडीवूली141311 1
783232 - 2 - 21 - 0 - 1वूवूलीडीली89-11 1
883051 - 0 - 42 - 0 - 1वूवूलीलीली91 1-29
993061 - 0 - 42 - 0 - 2लीलीलीलीवू1320-79
1060150 - 0 - 20 - 1 - 3लीलीडीलीली317-141

मिडवेस्ट साउथ

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
163211 - 0 - 12 - 2 - 0डीवूलीवूवू208121 1
263212 - 1 - 11 - 1 - 0वूलीवूडीवू161 151 1
363211 - 1 - 02 - 1 - 1डीवूलीडीवू79-21 1
462222 - 1 - 00 - 1 - 2वूडीवूलीली10918
572232 - 1 - 00 - 1 - 3लीडीडीवूवू1721-48
672141 - 1 - 11 - 0 - 3लीवूलीवूली101 1-17
762131 - 1 - 21 - 0 - 1वूलीलीलीडी1018-87
861231 - 1 - 20 - 1 - 1लीलीडीलीवू1417-35

मिडवेस्ट वेस्ट

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
186202 - 2 - 04 - 0 - 0डीवूवूडीवू1441020
275203 - 1 - 02 - 1 - 0वूवूडीडीवू1731417
385213 - 1 - 12 - 1 - 0डीलीवूडीवू21101 117
474123 - 0 - 01 - 1 - 2डीवूलीवूली1771013
574123 - 0 - 11 - 1 - 1वूलीडीवूवू189913
662221 - 1 - 11 - 1 - 1वूडीडीवूली812-48
762132 - 0 - 10 - 1 - 2लीवूडीवूली710-37
872141 - 0 - 21 - 1 - 2वूलीलीवूली613-77
982060 - 0 - 32 - 0 - 3लीलीलीलीली1225-136
1081160 - 1 - 31 - 0 - 3डीलीलीलीली821-134
1 180170 - 1 - 30 - 0 - 4लीलीलीलीली620-140

माउंटेन वेस्ट

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
197113 - 1 - 14 - 0 - 0डीवूवूवूली37132422
277002 - 0 - 05 - 0 - 0वूवूवूवूवू1631321
385303 - 1 - 02 - 2 - 0डीवूवूडीवू3352818
496033 - 0 - 13 - 0 - 2वूवूवूवूवू30151518
594231 - 1 - 23 - 1 - 1वूवूवूलीली2416814
693331 - 2 - 22 - 1 - 1लीलीलीडीवू1414012
794052 - 0 - 22 - 0 - 3वूलीलीलीली1518-312
882242 - 1 - 10 - 1 - 3लीवूलीवूली211928
981161 - 1 - 30 - 0 - 3लीडीलीवूली1026-163
1090270 - 1 - 40 - 1 - 3लीलीलीलीली740-332
1 190270 - 0 - 50 - 2 - 2लीलीलीडीली947-382

न्यू इंग्लैंड

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
188003 - 0 - 05 - 0 - 0वूवूवूवूवू3763124
275022 - 0 - 13 - 0 - 1लीवूवूवूली1971215
394322 - 1 - 12 - 2 - 1वूलीवूवूली159615
484133 - 0 - 21 - 1 - 1वूवूवूडीली1 110113
583231 - 1 - 22 - 1 - 1वूलीलीलीडी1 114-310
683142 - 0 - 21 - 1 - 2लीवूलीलीवू1016-610
782241 - 2 - 21 - 0 - 2लीवूलीवूली913-48
881161 - 1 - 30 - 0 - 3लीवूलीलीली1024-144
981071 - 0 - 20 - 0 - 5लीलीलीलीवू730-233

नोरकाल नॉर्थ

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
11 11 1006 - 0 - 05 - 0 - 0वूवूवूवूवू7496533
21 17133 - 1 - 14 - 0 - 2वूलीवूवूली35152022
31 16233 - 0 - 23 - 2 - 1लीवूवूलीडी35181720
41 16234 - 1 - 12 - 1 - 2वूवूवूडीली31161520
5126154 - 1 - 22 - 0 - 3लीवूलीवूवू2721619
6105234 - 0 - 11 - 2 - 2वूवूवूलीवू2621517
7124260 - 2 - 34 - 0 - 3लीलीलीलीवू1641-2514
81 12182 - 0 - 40 - 1 - 4वूलीलीलीली1830-127
91 11280 - 2 - 31 - 0 - 5लीलीलीलीडी1246-345
10100190 - 0 - 50 - 1 - 4लीलीलीलीली360-571

नोरकाल साउथ

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1128136 - 0 - 02 - 1 - 3लीवूवूलीवू33221 125
2107125 - 0 - 02 - 1 - 2वूलीवूवूवू35191622
3104152 - 1 - 32 - 0 - 2डीवूलीलीवू3335-213
4103433 - 1 - 00 - 3 - 3डीवूडीवूली2527-213
51 13352 - 2 - 21 - 1 - 3वूलीवूलीली222201 1
6103161 - 1 - 32 - 0 - 3लीलीवूलीली1725-89
71 13172 - 1 - 21 - 0 - 5लीलीवूडीली2338-158

पूर्वोत्तर - अमेरिकी

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
197114 - 0 - 03 - 1 - 1वूवूवूवूडी3372622
297114 - 0 - 03 - 1 - 1वूवूलीवूवू2982122
397024 - 0 - 03 - 0 - 2वूवूवूवूली4383521
496123 - 0 - 23 - 1 - 0लीवूवूलीवू30161419
595045 - 0 - 00 - 0 - 4वूलीवूलीवू34211315
694233 - 2 - 01 - 0 - 3वूलीवूलीडी1517-214
784043 - 0 - 21 - 0 - 2लीलीवूवूवू2214812
8103073 - 0 - 20 - 0 - 5वूलीलीवूली1239-278
991260 - 1 - 31 - 1 - 3लीलीवूडीडी1334-215
1080260 - 2 - 20 - 0 - 4लीलीलीलीडी938-292
1 190180 - 0 - 40 - 1 - 4लीलीलीलीली846-381

ठीक है - एआर

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
187013 - 0 - 14 - 0 - 0वूलीवूवूवू2542121
285121 - 1 - 24 - 0 - 0वूवूवूवूली1914516
395132 - 0 - 23 - 1 - 1लीवूवूवूवू2023-316
482241 - 2 - 01 - 0 - 4वूलीलीवूली1216-48
582151 - 1 - 31 - 0 - 2लीवूलीलीडी1 117-67
690360 - 0 - 50 - 3 - 1लीलीलीडीली1730-133

ओहायो

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
165103 - 0 - 02 - 1 - 0वूवूवूवूडी1811716
285124 - 0 - 01 - 1 - 2लीडीवूवूवू2181316
363211 - 1 - 02 - 1 - 1वूवूडीवूडी7611 1
473132 - 1 - 21 - 0 - 1डीवूलीलीली1815310
573132 - 1 - 01 - 0 - 3वूलीवूलीडी1716110
61000100 - 0 - 50 - 0 - 5लीलीलीलीली136-350

प्रशांत उत्तर - पश्चिम

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
188005 - 0 - 03 - 0 - 0वूवूवूवूवू3472724
296215 - 0 - 01 - 2 - 1वूवूडीवूली30141620
394051 - 0 - 33 - 0 - 2लीवूलीवूली1926-712
483231 - 2 - 12 - 0 - 2डीवूलीवूवू171521 1
573130 - 1 - 13 - 0 - 2लीलीवूवूली1213-110
682061 - 0 - 31 - 0 - 3वूलीलीलीली924-156
790180 - 0 - 50 - 1 - 3लीलीलीलीली729-221

सोकल नॉर्थ

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
11 18122 - 1 - 16 - 0 - 1वूवूवूलीवू33171625
21 18125 - 0 - 13 - 1 - 1वूडीवूलीली2391425
31 17313 - 2 - 14 - 1 - 0डीलीवूवूवू40103024
41 17135 - 0 - 12 - 1 - 2वूलीवूवूली34201422
51 17134 - 0 - 23 - 1 - 1लीवूवूवूवू2821722
61 16234 - 1 - 02 - 1 - 3डीडीलीवूवू2218420
71 15154 - 1 - 11 - 0 - 4वूलीलीलीवू22121016
81 14343 - 1 - 11 - 2 - 3डीडीवूवूली1020-1015
91 13260 - 1 - 43 - 1 - 2लीलीवूडीली1 119-81 1
10102261 - 1 - 31 - 1 - 3वूडीडीवूली1740-238
1 11 12182 - 1 - 40 - 0 - 4लीडीवूलीली1724-77
121 12091 - 0 - 41 - 0 - 5लीलीलीवूली1640-246
131 110101 - 0 - 40 - 0 - 6लीलीलीलीली932-232

सोकल साउथ

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1107124 - 0 - 13 - 1 - 1वूवूलीलीडी2012822
2106312 - 2 - 04 - 1 - 1वूडीवूवूडी331 12221
3107124 - 0 - 13 - 1 - 1वूडीलीवूवू36162021
4105232 - 1 - 23 - 1 - 1लीडीवूडीवू24141017
5105051 - 0 - 44 - 0 - 1लीवूलीवूली28161215
6105143 - 0 - 22 - 1 - 2वूडीवूलीवू2622415
7104242 - 2 - 12 - 0 - 3लीवूवूडीवू2733-614
8103072 - 0 - 31 - 0 - 4लीलीवूवूली1529-149
9102081 - 0 - 41 - 0 - 4लीलीलीलीली724-175
10101091 - 0 - 50 - 0 - 4वूलीलीलीली1453-393

टेक्सास उत्तर

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
197023 - 0 - 14 - 0 - 1वूलीवूवूवू2415921
296213 - 0 - 13 - 2 - 0वूडीवूलीवू5955420
396033 - 0 - 13 - 0 - 2वूवूवूवूवू3325818
485124 - 1 - 01 - 0 - 2डीवूलीवूवू26161016
595133 - 0 - 22 - 1 - 1वूवूलीलीवू2014616
693330 - 3 - 23 - 0 - 1लीवूलीलीवू1614212
7103161 - 0 - 42 - 1 - 2लीलीवूवूली3124710
891080 - 0 - 41 - 0 - 4लीलीलीलीली826-183
980080 - 0 - 40 - 0 - 4लीलीलीलीली381-780

टेक्सास दक्षिण

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
1107124 - 0 - 13 - 1 - 1वूलीवूवूली2181322
2106133 - 1 - 13 - 0 - 2लीवूलीलीवू178919
3105324 - 0 - 11 - 3 - 1वूडीवूडीली2415918
4105234 - 1 - 01 - 1 - 3लीवूडीवूवू2117417
5105233 - 2 - 02 - 0 - 3डीवूडीवूवू141 1317
6105142 - 1 - 23 - 0 - 2लीडीवूवूवू2120116
7105053 - 0 - 22 - 0 - 3वूलीलीवूली2216615
8104062 - 0 - 32 - 0 - 3वूवूवूलीली1420-612
9103252 - 1 - 21 - 1 - 3लीडीडीलीवू1419-51 1
10102082 - 0 - 30 - 0 - 5वूलीवूलीली1539-246
1 1102080 - 0 - 52 - 0 - 3लीलीलीलीली1323-105

वेस्ट टेक्सास - न्यू मैक्सिको

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
195223 - 0 - 12 - 2 - 1वूवूवूवूली231 11217
294142 - 0 - 32 - 1 - 1वूलीडीलीवू1714313
394142 - 1 - 22 - 0 - 2लीलीवूलीली1617-113
473131 - 0 - 12 - 1 - 2वूलीलीलीवू1216-410
583141 - 1 - 32 - 0 - 1लीवूवूवूडी917-810
681430 - 3 - 11 - 1 - 2लीलीडीडीली1517-27

पश्चिमी एनवाई

पीटीमजीपीवूडीलीएच (डब्ल्यूडीएल)ए (डब्ल्यूडीएल)नवीनतमजीएफगागोलों का अंतरसार्वजनिक टेलीफोनपी
186024 - 0 - 02 - 0 - 2वूवूवूलीवू171 1618
275023 - 0 - 12 - 0 - 1वूलीलीवूवू96315
384223 - 1 - 01 - 1 - 2लीडीवूडीवू149514
484132 - 0 - 22 - 1 - 1वूलीवूवूडी1212013
583232 - 1 - 21 - 1 - 1लीडीवूवूली181801 1
663031 - 0 - 12 - 0 - 2वूवूवूलीली141049
762221 - 0 - 11 - 2 - 1डीलीलीडीवू141 138
871241 - 1 - 10 - 1 - 3वूलीडीलीली915-65
971240 - 2 - 21 - 0 - 2डीलीवूलीडी1016-64
1071151 - 1 - 20 - 0 - 3लीडीलीलीवू918-94
प्रायोजकों